Akty prawne

USTAWA ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – wersja obowiązująca od 15 lipca 2016 roku ustawa o działalności gospodarczej   AKTY WYKONAWCZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w …

Akty prawne Czytaj więcej »