Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki: 1) posiadać prawo wykonywania zawodu; 2) nie może być: zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo …

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych Czytaj więcej »