Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Koronawirus

Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekuralnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2

W związku z licznymi pytaniami pielęgniarek i położnych kierowanych do samorządu Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przedstawienie wytycznych dla osób pobierających badania …

Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekuralnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2 Czytaj więcej »