Prawo

USTAWA: O SAMORZĄDZIE  PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH AKTY WYKONAWCZE: w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz  sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych …

Prawo Czytaj więcej »