Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

30 lecie Samorządu pielęgniarek i położnych

30 lat temu – 19 kwietnia 1991 roku, Sejm RP uchwalił ustawę, na mocy której został  powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne. Ustawa zapoczątkowała nowy rozdział w historii pielęgniarstwa, zostaliśmy uznani za odrębną grupę zawodową. Prawne uregulowanie statusu pielęgniarki i położnej, uznanie ich za zawody samodzielne, oraz przyznanie statusu zawodów zaufania publicznego podniosło prestiż naszych zawodów. Przez ten okres zmianie uległ system kształcenia. Edukacja z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa realizowana jest na studiach licencjackich i magisterskich. Wypracowane zostały wysokie standardy kształcenia podyplomowego. Transformacja w zakresie kształcenia przyczyniła się do budowania naszego profesjonalizmu.

Jubileusz 30- lecia obchodzimy w czasie epidemii, jest to czas szczególnie trudny dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, którzy pracują z ogromnym zaangażowaniem, narażają swoje zdrowie i życie udzielając świadczeń zdrowotnych. Kierując się troską i poczuciem odpowiedzialności za zdrowie społeczeństwa, a w szczególności członków naszych grup zawodowych, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie zdecydowała, że działania związane z obchodami przenosi do lokalnych mediów.

Obchody Jubileuszu 30-lecia zapoczątkowała Zofia Małas, Prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała – „Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do refleksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas podsumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek samorządu.’’

Z inicjatywy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 19 kwietnia 2021 r. Pałac Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire zaświecił dla pielęgniarek i położnych (film w załączeniu).

Koleżanki i Koledzy

W imieniu własnym i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuję wszystkim pionierom i kontynuatorom za trud pracy w tworzeniu, oraz dalszemu umacnianiu idei samorządności i budowaniu prestiżu i wizerunku naszej grupy zawodowej.

Życzę dużo zdrowia oraz satysfakcji z podejmowanych działań samorządowych, wytrwałości i wiary, że razem możemy zdziałać więcej.

Przewodnicząca ORPiP w Koninie

Wiesława Welke