Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Ankieta badawcza dla pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących podczas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w mediach elektronicznych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie linku do ankiety, znajdującej się na platformie Google pod adresem https://forms.gle/1etj7UtzEHacR9AL7
Ankieta ta jest częścią projektu badawczego pt. „Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”, zainicjowanego przez Zespół Naukowy z Zakładu Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego pracami mam zaszczyt kierować.

Gorąco zachęcam do udziału w badaniu a także rozpowszechnienia formularza w środkach masowego przekazu Izby, ponieważ zależy nam zebraniu reprezentatywnych opinii oraz oddaniu rzeczywistych problemów i wyzwań, z którymi na co dzień mierzy się środowisko pielęgniarskie, aktywnie pracujące podczas trwającej pandemii.

z wyrazami najwyższego szacunku i poważania

Joanna Burzyńska

dr n. o zdr. Joanna Burzyńska
Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego
Instytut Nauk o Zdrowiu
Kolegium Nauk Medycznych UR