Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Ankieta dot.zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19 …

Szanowni Państwo!

Biuro krajowe WHO w Polsce zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety online dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19 oraz o dystrybucję tego kwestionariusza w swoich sieciach kontaktów.

Ankieta została przygotowana przez ekspertów WHO i Międzynarodowej Organizacji Pracy, w celu zgromadzenia danych nt. czynników ryzyka w czasie trwania epidemii i sposobów ich kontrolowania. Grupa docelowa badania jest bardzo szeroka – od specjalistów świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegania i kontroli zakażeń, wsparcia psychospołecznego, po pracowników pierwszej linii, menedżerów i decydentów w sektorze opieki zdrowotnej, partnerów społecznych i środowisk akademickich.

 

Badanie jest w języku angielskim i jest dostępne tutaj:

https://www.surveymonkey.com/r/OSHofHealthWorkersinCOVID19 (email), https://www.surveymonkey.com/r/HSofHCWinCOVID19 (media społecznościowe) albo :

cid:image002.png@01D61E62.0F26AEF0

 Z poważaniem,

 

Karolina Konarzewska

starszy specjalista / senior expert

Wydział Współpracy Dwustronnej i Wielostronnej / Biletral and Multilateral Co-Operation Unit

Departament Współpracy Międzynarodowej / Department of International Co-operation

Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health

mail: k.konarzewska@mz.gov.pl

tel: + 48 22 53 00 110

fax: + 48 22 53 00 377