Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Ankieta – Edukacja pacjenta ukierunkowania na samoopiekę w praktyce pielęgniarskiej

Ankieta – Edukacja pacjenta ukierunkowana na samoopiekę w praktyce pielęgniarskiej. Dzień dobry,
Nazywam się Kacper Kucharski, jestem studentem studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Chciałbym zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki posłużą do przygotowania mojej pracy magisterskiej pod tytułem: “Edukacja pacjenta ukierunkowana na samoopiekę w praktyce pielęgniarskiej.”
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów naukowych. Szacowany czas potrzebny na wypełnienie niniejszej ankiety to ok. 10 min.
Ankieta jest przeznaczona dla osób wykonujących zawód pielęgniarza/pielęgniarki.
 Bardzo dziękuję za poświęcony czas, Kacper Kucharski