Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

APEL

APEL

Sytuacja epidemiologiczna w Kraju rozwija się bardzo dynaminicznie. Ilość zachorowań w poszczególnych rejonach jest bardzo różna. W chwili obecnej na terenie naszej Izby sytuacja epidemiologiczna jest opanowana, ale nie można wykluczyć, że zachorowalność zwiększy się, a pielęgniarki i położne nie będą mogły zapewnić pacjentom opieki pielęgniarskiej.
Wyprzedzając tę sytuację, zwracam się w imieniu Wojewody Wielkopolskiego oraz własnym z prośbą do WAS KOLEŻANKI I KOLEDZY o zgłaszanie się osób chętnych do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Praca będzie realizowana na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późń. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 854 14 11, 798 918 847 lub kierując zapytania drogą mailową na adres: zd@poznan.uw.gov.pl

Przewodnicząca ORPiP w Koninie
Wiesława Welke