Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Bezpłatna konferencja dla położnych i pielęgniarek

Zapraszamy na  konferencję “ Aktywna Położna”skierowanej do położnych środowiskowych,pielęgniarek, położnych i pielęgniarek z oddziałów szpitalnych oraz do szkół rodzenia. VI Konferencja pt: ” PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA – profesjonalizm kluczem do zdrowia matki i dziecka „. Konferencja odbędzie się w Poznaniu 30.03.2019 r.( sobota) godz. 9:00 – 14:00
Pobierz program konferencji