Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Bezpłatna specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

OIPiP w Poznaniu jest organizatorem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dofinansowanego przez Ministra Zdrowia z Funduszu Pracy.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 17 lutego 2023 r. o godz.14.00 w siedzibie OIPiP w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65.

Pielęgniarki/pielęgniarze chętni do udziału w w/w/ szkoleniu mogą zapisywać się po przez SMK. Więcej informacji udziela Dział Szkoleń tel. 61 8620952, 61 8620969 lub tel. kom. 506562167