Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych w 2023 roku realizowane przez OIPiP w Koninie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-NIPIP-3-1024x164.jpg

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie przystąpiła do realizacji Projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020 (POWER 2014-2020) finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach którego zostaną zorganizowane do końca 2023 roku dla członków naszej Izby kursy specjalistyczne:

 • Edukator w chorobach układu krążenia,
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie.

Z kursów może skorzystać każda osoba wykonująca zawód pielęgniarki albo położnej. Kursy są dostępne zarówno dla osób zatrudnionych w publicznych podmiotach leczniczych, jak i niepublicznych, udzielających świadczeń w ramach praktyk zawodowych, a także dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Aby wziąć udział w kursie, należy posiadać prawo wykonywania zawodu.

Pani pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny może uczestniczyć tylko w jednym kursie specjalistycznym objętym projektem.

W ramach kursu każdy otrzyma niezbędne materiały edukacyjne:

 • notes,
 • długopis,
 • e-czytnik lub tablet.

W czasie trwania kursu organizator zapewnia:

 • lunch,
 • ciepłe i zimne napoje.

Planowany początek kursów:

 • Edukator w chorobach układu krążenia – wrzesień 2023 r.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – wrzesień 2023 r.
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – październik 2023 r.

Szczegóły zostaną podane w kolejnych informacjach.

Czas trwania kursów:

 • Edukator w chorobach układu krążenia – wykłady: 55 godzin, ćwiczenia: 25 godzin, staże: 20 godzin;
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – wykłady: 20 godzin, ćwiczenia: 40 godzin, staże: 30 godzin;
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – wykłady: 15 godzin, warsztaty/treningi: 85 godzin. Osoby chętne prosimy o zapisywanie się w Biurze OIPiP  w Koninie telefonicznie 63 244 44 50 lub 668 241 447 lub 516 016 528. Po zebraniu wystarczającej liczby osób, dokładne terminy wybranych kursów zostaną umieszczone w SMK.