Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Bezpłatny webinar: „FASD – PERSPEKTYWA PSYCHOLOGA” który odbędzie się 26 PAŹDZIERNIKA o GODZ. 17:00

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jako wynik ekspozycji płodu na alkohol wiąże się z zaburzeniami strukturalnymi i funkcjonalnymi OUN. W diagnostyce i terapii FASD rola psychologa ma swe znaczenie w adekwatnym interpretowaniu źródła deficytów funkcjonowania dziecka.