Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

„Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro”- bezpłatna konferencja online

Szanowni Państwo, w imieniu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, 
serdecznie zapraszamy  do udziału w bezpłatnej konferencji „Opieka 
długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro” online. Konferencja została 
objęta patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: 
www.opiekadlugoterminowa2020.pl

W ramach konferencji, w ciągu trzech dni (25 - 27 listopada) odbędzie 
się sześć interaktywnych debat (trzy poranne i trzy popołudniowe):

DEBATA 1: Koronawirus w opiece długoterminowej. W poszukiwaniu 
optymalnej strategii na przyszłość - 25.11.2020, godz. 10:00 - 12:00
DEBATA 2: Koordynowana opieka długoterminowa - czy zmarnowaliśmy 
ostatnie 12 miesięcy? - 25.11.2020, godz. 13:00 - 15:00

DEBATA 3: Innowacyjne produkty w opiece długoterminowej oraz 
instytucjonalnej - czy to się opłaca? - 26.11.2020, godz. 10:00 - 12:00
DEBATA 4: Żywienie w opiece długoterminowej - jakie rozwiązania są 
najlepsze? - 26.11.2020, godz. 13:00 - 15:00

DEBATA 5: Pozaszpitalna wentylacja mechaniczna - czy dobrze już było? - 
27.11.2020, godz. 10:00 - 12:00
DEBATA 6: Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej - pusty slogan 
czy strategiczny cel rządu? - 27.11.2020, godz. 13:00 - 15:00

Interaktywna transmisja „na żywo” będzie dostępna bezpłatnie na 
dedykowanej wydarzeniu stronie internetowej 
www.opiekadlugoterminowa2020.pl.

---------------------------------------------------------
KOALICJA NA POMOC NIESAMODZIELNYM
Związek Stowarzyszeń zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000659917
Biuro Koalicji:
ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa
tel.: +48 22 279 49 02
www.niesamodzielnym.pl