Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Biuro nieczynne

Biuro OIPiP w Koninie w dniu 10 kwietnia 2020 roku będzie nieczynne