Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Biuro nieczynnne w dniu 27 marca 2018 roku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku Biuro OIPiP będzie nieczynne z powodu odbywającego się w tym dniu XXXIII Sprawozdawczo – Budżetowego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Koninie