Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

BIURO OIPiP w Koninnie czynne do 12.00

Biuro  Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych  w Koninie w dniu 24 grudnia 2019 roku będzie czynne do godziny 12.00