Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Czwarta edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii

Obecnie trwa czwarta edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii. Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA) to wyjątkowe stypendium, skierowane wyłącznie do osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej oraz do studentek i studentów pielęgniarstwa zobacz więcej