Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Debata ekspercka „Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce”

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej oraz Stowarzyszenie Pielęgniarek Opieki Długoterminowej zapraszają na debatę ekspercką „Opieka długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce”, która odbędzie się 9 lutego 2017 roku w Warszawie zobacz program debaty.

  • do pobrania karta zgłoszenia na debatę