Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Debata: „Sytuacja i bezpieczny rozwój położnych w Polsce”

W dniu 10 listopada o godz.12.00 w Warszawie odbędzie się Debata: „Sytuacja i bezpieczny rozwój położnych w Polsce”, w trakcie której poruszymy najistotniejsze problemy z perspektywy rozwoju i bezpieczeństwa wykonywania zawodu położnej, położnego w naszym kraju. Wśród zaproszonych gości znajdują się reprezentanci środowiska położnych: w tym Pani Grażyna Iwanowicz-Palus Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Obecni będą również: praktycy, przedstawiciele kadry zarządzającej, przedstawiciele towarzystw naukowych, stowarzyszeń oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Debata będzie transmitowana online na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie będzie dostępne na żywo również za pośrednictwem platformy FACEBOOK.

Serdecznie zapraszamy.