Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Definicja przypadku na potrzeby nadzoru

nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS CoV-2- definicja z dnia 22.03.2020 r.; GIS zobacz więcej