Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Deklaracja Gdańska 2024 w sprawie wdrożenia rozwiązań zwiększających dostępność, jakość i efektywność systemu opieki zdrowia trafiła do Ministerstwa Zdrowia

https://nipip.pl/deklaracja-gdanska/