Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Do kogo należy obowiązek pobierania krwi w domu pacjenta objętego opieką długoterminową domową

Odpowiedź Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na nasze pismo dotyczące odpowiedzi na pytanie, do której z pielęgniarek ( pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnnej czy pielęgniarki opieki długoterminowej domowej) nalezy obowiązek pobrania krwi w domu pacjenta objętego opieką długoterminową domową zobacz więcej