Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Do pobrania podręcznik przez pielęgniarki szkolne

Przedstawiamy opracowany w Instytucie Matki i Dziecka podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”.

 

Podręcznik, jest unowocześnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją wydawnictwa Standardy i metodyka pracy i pielęgniarki i higienistki szkolnej, które powstało w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 2003 roku w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

W 2017 roku podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej” został opracowany w ramach naukowego zadania statutowego IMiD finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do opracowania poszczególnych zagadnień pozyskano do współpracy uznanych specjalistów w dziedzinach nauk medycznych i społecznych.

Publikacja jest opatrzona numerem ISBN i jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka

http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania

z możliwością nieodpłatnego pobierania przez pielęgniarki szkolne.