Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Dofinansowanie do komputerów przenośnych dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki i położne mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z zakupem komputerów przenośnych wykorzystywanych do wystawiania recept w postaci elektronicznej. O taką możliwość postulowała Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

 

Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawo do skorzystania z dofinansowania mają pielęgniarki i położne (świadczeniodawcy) posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń pielęgniarki i położnej.

W szczególności pielęgniarki i położne mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup służbowych komputerów przenośnych wykorzystywanych do wystawiania e-recept. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na ten cel maksymalnie 1,5 mln zł.

Warunkiem otrzymania przez pielęgniarkę, położną dofinansowania do poniesionych wydatków jest złożenie wniosku do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 42/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 20 marca 2020 r.
Zarządzenie Uzasadnienie
Załącznik nr 1 PDF
Załącznik nr 2 PDF
Załącznik nr 3 PDF
Załącznik nr 4 PDF