Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2021 roku

zamieszczamy korespondencję NIPiP w Warszawie z NFZ dotyczącą dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2021 r.