Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

  • Działania podjęte w dniu 20 marca 2020 roku czytaj dalej
  • Zaktualizowane rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario, przyp.tłum.) odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19 czytaj dalej