Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacja dotycząca wystawiania recept przez pielęgniarki i położne

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie do Biura OIPiP w Koninie problemów związanych z obsługą recept w systemie informatycznym oraz realizacji recept w aptece przez pielęgniarki i położne.

Informacje prosimy przekazywać do dnia 21 lipca 2021 roku pod nr tel. 63 244 44 50 lub 668 241 447.

Przewodnicząca ORPiP w Koninie

(-) Wiesława Welke