Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacja Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Szanowna Pani Przewodnicząca
Wiesława Welke
Z powodu licznych zapytań dotyczącymi organizacji pracą pielęgniarki POZ w domu chorego oraz gabinecie pielęgniarki poz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki, położna podstawowej opieki zdrowotnej ma możliwość realizacji wizyty w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;”.
W związku z powyższym pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej, dokonuje oceny czy zachodzi konieczność realizacji świadczenia poprzez osobistą obecność w domu pacjenta lub gabinecie pielęgniarki poz, czy może być udzielona porady na odległość przy użyciu środków teleinformatycznych.
Przypomina, o konieczności śledzenia przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej komunikatów przekazywanych przez Centralę NFZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W załączeniu przekazuje wytyczne z dnia 16 marca 2020 roku, oraz bieżące komunikaty.

Alicja Stanikowska
Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego