Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacja o podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia działaniach ukierunkowanych na poprawę warunków płacy i pracy pielęgniarek i położnych

Pismo Pana Piotra Brombera Podsekretarza Stanu w MZ kierowane do Pani Wiesławy Welke Przewodniczacej ORPiP w Koninie