Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacja skarbnika ORPiP w Koninie

Skarbnik ORPiP w Koninie przypomina o regulowaniu składek członkowskich. Od dnia 1 stycznia 2023 roku pielęgniarki/położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy zlecenia płacą 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Pielęgniarki / położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej w roku 2023 składkę członkowską płacą w wysokości 52,24 zł.

Skarbnik ORPiP w Koninie

Danuta Król