Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacja w sprawie bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM)

W związku z podjęciem przez NRPiP rozmów z Wiceministrem Zdrowia Januszem Cieszyńskim w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizacje zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie, przesyłamy w załączeniu i poniżej informacje na w/w temat. W połowie grudnia odbyło się w CSIOZ spotkanie gdzie ustalono najważniejsze informacje dotyczące realizowanego przez CSIOZ projektu szkoleniowego, który dedykowany jest pracownikom medycznym w tym pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w POZ-ach i szpitalach posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie w środowisku pielęgniarek i położnych projektu z udziałem w organizowanych szkoleniach środowiska zawodowego wywodzącego się z Państwa Izby. Ponadto bardzo proszę o zamieszczenie informacji na Państwa stronie www wraz z przesłanym banerem, gdzie po kliknięciu w „Dowiedz się więcej” osoba zainteresowana zostanie przekierowana na stronę CSIOZ. Ponadto informujemy, że trwają rozmowy z CSIOZ w zakresie wyposażenia pielęgniarek, położnych, które będą ordynować leki i wypisywać recepty w sprzęt umożliwiający wykonanie tych czynności. O postępach rozmów i możliwościach skorzystania z tego projektu przez nasze koleżanki i kolegów będziemy informować na bieżąco.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/

Link do rejestracji https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin

W odniesieniu do szkoleń dla szpitali, a co za tym idzie pielęgniarek pracujących w tych szpitalach, to proces rekrutacji wygląda w taki sposób:

 

Dyrektor jednostki (bądź osoba przez niego upoważniona) rejestruje szpital,
CSIOZ kontaktuje się z zarejestrowanym szpitalem w celu ustalenia terminu szkolenia,
Po ustaleniu szkolenia osoba rejestrująca szpital otrzymuje informacje e-mailową z prośbą o załączenie w systemie rekrutacyjnym listy osób które wezmą udział w szkoleniu,
Kolejno każda ze zgłoszonych przez szpital osób będzie musiała zrejestrować się indywidualnie w systemie rekrutacji.
Po tych wszystkich krokach pracownicy CSIOZ przyjeżdżają w ustalonym terminie i przeprowadzają szkolenie.

 

Obecnie trwa II tura rekrutacji dla szpitali w okresie 2.01.2020 r. – 31.03.2020 r..

I tura rekrutacji szpitali (do dnia 30.11.2019) – zrekrutowało się 117 szpitali.

Dane kontaktowe bezpośrednio do osób, które odpowiedzą na wszelkie wątpliwości pielęgniarek i położnych.

Anna Głowacka

Tel. 504 8071 25, e-mail a.glowacka@csioz.gov.pl