Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacje dla pielęgniarek i położnych o koronawirusie

  • Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-Co V-2 czytaj dalej  
  • Niewykonywanie pracy z wiązku z odbywaniem kwarantanny lub izolacji pielęgniarka, położna objęta społecznym ubezpieczeniem chorobowym w okresie odbywania kwarantanny lub izolacji ma prawo do zasiłku chorobowego czytaj dalej
  • Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania teurapetycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-Co V-2 czytaj dalej
  • Zalecenia ECDS dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem  wirusem SARS-Co V-2 (COVID-19) czytaj dalej
  • Wytyczne postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS -Co V-2 (COVID-19) czytaj dalej

 

  • Postępowanie przy podejrzeniu zakażenia 2019-nCoV u noworodka czytaj dalej
  • Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii, Prezesa Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczące porodu w wyznaczonym oddziale w przypadku potwierdzonego zakażenia kobiety ciężarnej wirusem COVID-19 czytaj dalej
  • Podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10.03.2020 dot. karmienia piersią noworodków matek podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 czytaj dalej
  • Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego  dotyczący świadczeń położnych w poz czytaj dalej