Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacje TU INTER POLSKA S.A. dot. ubezpieczenia OC obowiązkowego i dobrowolnego w zakresie udzielania bądź zaniechania udzielenia świadczeń medycznych cudzoziemcom oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego.