Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej

Konferencja odbędzie się w wersji on-line. Transmisja na żywo w dniu 24 kwietnia 2021 roku www.ptpd.pl