Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Jaka kwota w 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów

wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

zobacz korespondencję NIPiP i MZ

pismo NIPiP

pismo MZ