Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Komunikat

Okręgowa  Izba  Pielęgniarek  i  Położnych w Koninie zakupiła przyłbice ochronne dla pielęgniarek i położnych środowiskowo – rodzinnych , pielęgniarek medycyny szkolnej wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki  oraz nzoz-ów pielęgniarskich i położniczych.

Odbiór w siedzibie OIPiP w Koninie. Prosimy o telefoniczne ustalenie daty odbioru z pracownikiem biura.