Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat CKPPiP z 25 sierpnia 2016 r.

Przedstawiamy komunikat w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa

anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek