Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat dot.fentanylu przezskórnego

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , w sprawie: „Fentanyl przezskórny: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na Fentanyl przezskórny („plastry”).Pobierz komunikat