Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat dot.POZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.