Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat dot.wniosku o wydanie opinii w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Komunikat dla osób występujących do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie o wydanie opinii w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 14 października 2015 roku. Informujemy, że na podstawie Uchwały nr 272/VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 wprowadzono jednolity wniosek do opiniowania przez ORPiP podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 14 października 2015 roku. Wnioski, które nie będą zawierały danych wskazanych w w/w wniosku nie będą rozpatrywane

pobierz wniosek