Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat dotyczący wystawiania recept

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych zobacz więcej