Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat NRPiP w Warszawie w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych