Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Czy wiesz że….

Zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej obowiązkiem pielęgniarki, położnej jest przestrzeganie uchwał organów samorządu niezależnie od ich osobistej oceny a także szacunek i lojalność wobec tych, że organów. Pielęgniarka i położna powinna angażować się w działalność samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, towarzystw naukowych i innych organizacji zawodowych działających na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. Postępuje w sposób, który umacnia zaufanie pomiędzy pielęgniarkami i położnymi oraz innymi współpracownikami.

Niedopuszczalne są zachowania i postawy pielęgniarki, położnej o charakterze mobbingu, molestowania, manipulacji lub innego rodzaju naruszeń godności i dóbr osobistych innych osób.

Pielęgniarka i położna nie może znieważać, zniesławiać członków samorządu oraz bez ich zgody publikować, w szczególności na stronach internetowych, w czasopismach
i biuletynach, wizerunku lub nagrań naruszających ich dobra osobiste.

Jednym z zadań Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest dbałość o prawidłowe, zgodne z kodeksem relacje między członkami samorządu oraz wywiązywanie się z obowiązków wobec samorządu zawodowego, co przekłada się na realizację czynności zawodowych pielęgniarki i położnej tak, aby nie powodować szkód dla zdrowia i życia pacjenta.

Jeśli w swoim środowisku zawodowym zauważyłaś/łeś postawy i zachowania niezgodne z Kodeksem Etyki Zawodowej możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami z rzecznikiem. Wspólnie rozwiążemy problem.

Zapraszam do kontaktu z biurem rzecznika przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koninie i umówienie się na spotkanie.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Joanna Wasicka