Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat w sprawie powołania Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Wojewoda Wielkopolski rozpoczął procedurę powołania Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w związku z vacatem na ww. stanowisko.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia CV do 14 grudnia 2021 roku na adres email: oipip@konin.home.pl zgodnie z wymogami art. 3 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia ( Dz.U. z 2019 r. poz.886)