Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat w sprawie kandydata na stanowisko Konsultanta Krajowego

Wskutek śmierci Pana dr n. med. Tadeusza Wasilewskiego i pełnionej funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, została wszczęta procedura powołania Konsultanta Krajowego w ww. dziedzinie.

Kandydat, powinien posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego oraz doświadczenie zawodowe w ww. dziedzinie oraz udokumentowany dorobek naukowy.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia (CV) do dnia 15 listopada 2021 r. do godz.8.00 na adres e-mail: oipip@konin.home.pl