Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat w sprawie wystawiania PIT-8C

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie na podstawie interpretacji Fiskusa, który zgodnie z ustawą o PIT zalicza wartość szkoleń i refundacji do przychodu z innych źródeł wystawia z tytułu refundacji kosztów szkoleń PIT-8C.

W maju 2017 roku NSA wydał wyrok orzekając, że w przypadku szkoleń pielęgniarek i położnych organizowanych przez samorząd nie powstaje przychód i nie ma potrzeby wystawiania PIT-8C.
Wyrok dotyczy indywidualnego pielęgniarza i nie stanowi podstawy do stosowania przez inne izby.
Dlatego w listopadzie 2017 roku  wspólnie z innymi okręgowymi izbami wystąpiliśmy do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację przepisów ustawy o PIT.
Po otrzymaniu interpretacji zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Przewodnicząca ORPiP w Koninie
Wiesława Welke