Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat w sprawie złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przez osoby wykonujące zawody medyczne

W imieniu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na prośbę Centrali NFZ zamieszczamy komunikat Krajowej Administracji Skarbowej