Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski rozpoczął procedurę powołania członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu (podstawa prawna Dz.U. z 2019 r. poz.1127, z póź..zm) z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Osoby zainteresowane pracą w ww. komisji proszę o zgłaszanie kandydatury do dnia 15 stycznia 2020 r. zgodnie z trybem zgłaszania dostępnym na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl/wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych