Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych, finansowane ze środków UE. Rozpoczęcie kursów wrzesień /październik 2023 rok

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie w ramach realizacji Projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020 (POWER 2014-2020) finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22 organizuje dwa kursy specjalistyczne i jeden dokształcający

1. Kurs specjalistyczny KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE dla pielęgniarek i położnych Termin kursu: 8 wrzesień 2023 rok , egzamin 29 październik 2023 rok

2. Kurs specjalistyczny KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE dla pielęgniarek i położnych Termin kursu: 8 październik 2023 rok, egzamin 14 listopad 2023 rok

3. Kurs dokształcający „Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych „

Miejsce realizacji zajęć: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-500 Konin

Rozpoczęcie kursu w dniu 16 października 2023 roku od godziny 9:00 do godziny 15.00

Zakończenie kursu w dniu 17 października 2023 roku od godziny 9.00 do godziny 15.00

Rekrutacja przebiega dwuetapowo

I etap SMK

II etap złożenie dokumentów zgłoszeniowych u organizatora – Biuro OIPiP w Koninie.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych Uczestnika stanowi:

INSTRUKCJA WPISYWANIA SIĘ NA KURS W SMK

Weryfikuję dane osób wpisujących się na kursy organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koninie. Często spotykam się z wpisami, które nie mogą być akceptowane ponieważ zawierają różnego rodzaju nieścisłości. Pokusiłam się więc o opracowanie tej małej instrukcji.

Po zalogowaniu się do systemu SMK, należy kliknąć ikonę zaznaczoną przeze mnie.

Otworzy się okno.

W tym okienku, aby wybrać właściwy wpis, trzeba kliknąć na strzałki po prawej stronie okienka i tam wybrać właściwą opcję. Kiedy kliknie się „Wybierz” po prawej stronie, otworzy się okno:

Przesuwając strzałką w dół należy wybrać właściwy kurs i tak, jak pokazałam strzałką kliknąć na tę małą strzałeczkę. Pokaże się okno:

Kliknąć „Wybierz”. Po wybraniu powinno ukazać się okno:

Jeżeli mamy już wszystkie dane wpisane, to trzeba już tylko zaznaczyć na mapie województwo – wystarczy po prostu na nie kliknąć kursorem myszy.

W nowym okienku

proszę odszukać właściwy kurs (ja pokazuję na przykładzie – nie jest to jedyna opcja) i kliknąć tę małą strzałkę po prawej stronie. Rozwinie się interesujący kurs – wtedy trzeba tylko zaznaczyć „Złóż wniosek” i system przeprowadza do karty zapisu.

Sam zapis też nie jest skomplikowany, część danych wpisze się automatycznie. Zdarzały się jednak nieścisłości w okienku „Odbyte szkolenia”

Proszę zastosować się do podpowiedzi na zdjęciu.

Problemem było również miejsce pracy. Niektóre koleżanki zapominają, że podstawowym miejscem pracy jest działalność gospodarcza, którą prowadzą, a nie podmiot, z którym podpisują umowę na udzielanie świadczeń medycznych. Proszę też o tym pamiętać – dotyczy to osób wykonujących pracę na kontrakcie.

Jeśli chodzi o staż pracy, to również wydaje się proste i oczywiste, ale tylko z pozoru. Najwięcej nieprawidłowych wpisów jest właśnie w tej rubryce. Jak w ogólnym stażu nie ma wątpliwości, tak w następnych rubryczkach pojawiały się przeróżne wpisy, których nie będę przytaczać. Chodzi o to, że trzeba wpisać ile lat się pracowało w ostatnich 5 latach. Nie musi to być 5, bo ktoś mógł być na przykład na urlopie wychowawczym. Nie jest problemem, jeśli jest 0 – ktoś może nie pracować i właśnie podjął decyzję o powrocie do zawodu. W rubryce „Zgodny z kierunkiem” też nie musi być stażu – nigdzie nie jest napisane, że nie można zmienić miejsca pracy. Tutaj jednak zwrócę uwagę na fakt, że całe życie zawodowe pracujemy zgodnie z kierunkiem na kursach: RKO, komunikacja interpersonalna – nie ma wątpliwości. Jednak, jeżeli ktoś pracował 8 lat na noworodkach, a później 23 lata w poradni lekarza rodzinnego, to na kurs edukator w chorobach układu krążenia zgodny z kierunkiem wpisuje 23.

I ostatnie zdjęcie

Problemy bywały z datą uzyskania dyplomu. Oczywiście proszę wpisać datę z tego ostatniego, który pokazuje powyżej zaznaczony kwadracik. Tytuł zawodowy jest napisany na dyplomie i taki należy wpisać: pielęgniarka/pielęgniarka dyplomowana (to samo, ale nazwa zależy od roku wydania dyplomu – proszę sprawdzić), licencjat pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa.

Numer i data prawa wykonywania zawodu jest w książeczce wydanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych – tylko to prawo się liczy. Numer prawa naszej izby zaczyna się od 15, inne izby wydawały prawa z inną numeracją. Pamiętajcie, że data dyplomu i data prawa się różnią. Może być też tak, że data prawa jest wcześniejsza niż data dyplomu. Nie ma to znaczenia, bo dyplom licencjata, czy magistra był uzyskany często w trakcie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (oczywiście w domyśle mamy rodzaj męski tych rzeczowników).

Życzę bezproblemowego logowania na organizowane przez naszą izbę kursy. W razie kłopotów pomagają panie w biurze, ale można tez dzwonić do mnie – jestem pod numerem 536 308 926.

                                                           Katarzyna Iwona Siepka