Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie- bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych finansowany ze środków UE. Rozpoczęcie kursu 13 marca 2023 roku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie w ramach realizacji Projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020 (POWER 2014-2020) finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22 organizuje kurs specjalistyczny KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE, który rozpoczyna się w dniu 13 marca 2023 roku

Rekrutacja przebiega dwuetapowo.

I etap SMK

II etap złożenie dokumentów zgłoszeniowych u organizatora – Biuro OIPiP w Koninie.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych Uczestnika stanowi: